Kvinnelig rune

Fra 2014

Kvinnelig rune

akryl, oksydert messing, interferensfarge, 150 x 90 cm

Ennå uvisst om lyden når fram

akryl, oksydert messing, kobber, interferensfarge, 160 x 110 cm

Langsomt stiger jeg opp

akryl, gull, oksydert messing, kobber, interferensfarge, 160 x 110 cm

Før øyets fokus

akryl, oksydert messing, kobber, 150 x 120 cm

Svart og hvitt

akryl, oksydert messing, kobber, 125 x 108 cm

Med mørket som agn

akryl, oksydert messing, kobber, interferensfarge, 150 x 100 cm

Hud

akryl, oksydert messing, interferensfarge, 100 x 80 cm

Butoh

akryl, interferensfarge, 140 x 110 cm

Kun den dagen vil gry som vi ikke er våkne til å møte

akryl, 150 x 100 cm

Rust

akryl, bl.teknikk, foto, papir, interferensefarge, rust, metallstøv, 120 x 97 cm

Fremkalling pågår

akryl, gull, oksydert messing, interferensfarge, 150 x 100 cm

Interferens farge
Interferens farge
Interferens farge